KULLANIM ŞARTLARI

Hoş Geldiniz,

Sitemizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, mobil uygulamalarını ve diğer yazılımlarımızı (toplu olarak "Hizmetler") kullanımınızı düzenleyen kuralları ve kısıtlamaları öğrenmek için lütfen okumaya devam edin. Bu şartlar veya Hizmetlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya kaygınız varsa, lütfen support@rewote.com adresinden bizimle iletişime geçin .

Bu Kullanım Koşulları ("Koşullar") sizinle (hizmet alan, müşteri, kullanıcı) Rewote Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş (REWOTE olarak anılacaktır) arasındaki bağlayıcı bir sözleşmedir.

Şartların tümünü kabul etmeniz ve kabul etmeniz gerekir; aksi halde hizmetleri kullanma hakkına sahip değilsiniz. Hizmetleri herhangi bir şekilde kullanmanız, bu şartların tümünü kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir ve hizmetleri kullanırken bu şartlar yürürlükte kalacaktır.

Bu Şartlar; Rewote Kullanım koşulları, Gizlilik Politikası ve Telif Hakkı Politikası'ndaki hükümlerin yanı sıra bu belgede yer alan hükümleri içerir.

Rewote'yi kullanmanın temelleri nelerdir?

1. Hizmetleri kullanmak için, bir hesap için kaydolmanız, doğrulanabilir bir e-posta adresi vermeniz, adınızı vermeniz ve bir şifre veya PIN numarası ve kullanıcı adı (e-posta adresiniz olabilir) seçmeniz gerekebilir ("Rewote Kullanıcısı ID"). Kendinizle ilgili doğru, eksiksiz ve güncellenmiş kayıt bilgilerini bize vermeye söz veriyorsunuz. Rewote Kullanıcı Kimliği olarak, kullanma hakkına sahip olmadığınız bir adı veya o kişiyi taklit etmek için başka bir kişinin adını seçemezsiniz.

2. Bağlayıcı bir sözleşme yapmak için yasal yaşta olduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz (ya da değilse, Hizmetler'i kullanmak için ebeveyninizin veya vasinin iznini aldınız ve bu Şartları sizin adınıza kabul etmek için ebeveyn veya vasinizi aldınız). Bu Şartları bir kuruluş veya kuruluş adına kabul ediyorsanız, söz konusu kuruluş veya kuruluş adına bu Şartları kabul etme ve bunları bu Şartlara bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve garanti ediyorsunuz.

3. Hizmetleri yalnızca sizin için geçerli olan tüm yasalara uygun bir şekilde kullanacaksınız. Hizmetleri sizin yasayı çiğneyecek bir şekilde kullanmanızdan sorumlu değiliz.

4. Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası ("COPPA"), çevrimiçi servis sağlayıcıların bilinçli olarak 13 yaşın altındaki çocuklardan çevrimiçi olarak kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamadan önce ebeveynin onayını almalarını gerektirir. 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bilerek toplamayız veya talep etmiyoruz; 13 yaşın altındaki bir çocuğunuz varsa, lütfen Hizmetler'e kaydolmaya veya kendiniz hakkında kişisel bilgilerinizi bize göndermeye kalkışmayın. 13 yaşın altındaki bir çocuğun kişisel bilgilerini topladığımızı öğrenirsek, mümkün olan en kısa sürede bu bilgiler silinecektir. 13 yaşından küçük bir çocuğun bize kişisel bilgi vermiş olabileceğine inanıyorsanız, lütfen support@rewote.com adresinden bizimle iletişime geçin .

A. GENEL KOŞULLAR

1. Ürün donanım ve yazılımları ile mobil uygulamalar ve ona bağlı tüm teknik bilgi, içerik ve yöntemler REWOTE markasının malıdır ve onun tarafından geliştirilir, işletilir. Sizler (Kullanıcı) sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, ürün ile alacağınız hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

2. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

3. Ürün kullanımından dolayı oluşabilecek, sözleşme ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan REWOTE sorumlu değildir. REWOTE sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. REWOTE işbu ürün ve uzantısında (donanım, yazılım, mobil uygulama vb.) mevcut her tür hizmet, kabiliyet, yazılım ve sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme hakkını saklı tutar. Güncellemeler ile gelecek değişiklikler ürün güncelleme anında yürürlüğe girer. Güncellemeler 2 yıl süresince garanti edilmektedir, garanti süresi sonrasında yazılım güncelleme hizmetleri isteğe bağlı şekilde, kullanıcı onayı ile birlikte ücretli olarak verilebilecektir.

5. REWOTE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya kullanım koşullarına uygun olmayan kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. REWOTE Ürünün genel görünüm ve dizaynı ile görseller, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.

Üründe bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir cihaza yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Ürün ve tasarımın bütünü veya bir kısmı başka bir yerde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. REWOTE'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

7. REWOTE ürünün kötü amaçlı kullanımı tespiti halinde, ürünün kullanımını askıya alabilir veya hizmeti durdurabilecektir.

8. REWOTE, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

B. SORUMLULUKLAR

1. REWOTE, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2. REWOTE, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3.kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4. Ürün kullanıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, ürün kullanımından doğacak uyuşmazlıkları kendi sorumluluğundadır.

5. Ürünün çalınması veya fatura sahibi dışında bir kişi veya kuruma kullandırılması durumuna karşılık, ürüne erişim ve kullanım hakkı sadece kayıtlı kullanıcılar ve fatura sahibine aittir. Ürünün yetkisiz el değiştirmesi durumunda kullanıcı güvenliği amaçlı olarak fatura ibrazı istenecektir.

C. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. İşbu üründe yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları sahibi REWOTE’a veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

2. Ürün ve yazılım bileşenleri içerisinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Bütünü veya bir kısmı diğer bir üründe izinsiz olarak kullanılamaz.

D. GİZLİLİK

1. REWOTE, ürün üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

2. Kullanıcı sadece ürün sahibi olan REWOTE’un kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler REWOTE bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununa göre açık rızanız olmadıkça bu veriler işlenmeyecek, 3.kişilere verilmeyecektir. Madde 5 fıkra 2 istisnaları hariçtir.

3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

E. KAYIT VE GÜVENLİK

1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacaktır.

2. Kullanıcı, mobil uygulama üzerindeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden REWOTE sorumlu tutulamaz.

3. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin (telefon, e-posta vb.) doğruluğu ve verilen bilgilerdeki uyuşmazlıklarda sorumluluk ürün sahibine aittir.

4. Hesabınız gizlilik ve güvenlik için bir şifre veya bir PIN numarası ile korunmaktadır. Hesabınıza bir üçüncü taraf site veya hizmet yoluyla erişirseniz, söz konusu üçüncü taraf sitesi veya hizmeti yoluyla ek veya farklı oturum açma korumasına sahip olabilirsiniz. Şifrenizi, PIN numaranızı ve / veya diğer oturum açma mekanizmalarınızı seçerek ve koruyarak, bilgisayarınıza veya cihazınıza, tarayıcınıza veya uygulamanıza erişimi sınırlandırarak hesabınıza ve Kişisel Bilgilerinize yetkisiz erişimi önlemek zorundasınız.

5. Hesabınızın gizliliğini ve elimizdeki diğer Kişisel Bilgilerimizi kayıtlarımızda korumaya çalışıyoruz, ancak tam bir güvenlik garantisi verilmez. Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, kullanıcı bilgilerinin güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

6. Hizmetler, diğer sitelere veya uygulamalara bağlantılar içerebilir. Diğer sitelerdeki gizlilik politikalarından ve/veya uygulamalarından sorumlu değiliz. Başka bir siteye olan bağlantıyı izlerken o sitenin gizlilik politikasını okumalısınız.

F. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

G. DİĞER KONULAR

1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

2. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

a. REWOTE , dilediği zaman sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

b. REWOTE, Hizmetlerin bazı özellikleri için ücret talep etme hakkını saklı tutar. Bu tür özelliklere abone olmayı seçerseniz, bu tür özellikler ile bağlantılı olarak Hizmetler'de açıklandığı gibi geçerli tüm ücretleri ödersiniz. Söz konusu ek Hizmetlerin sizin tarafınızdan kullanılması, yeni veya artan masrafları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

3. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, REWOTE ’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kabul eder.

4. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve e-posta, bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

5. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.